Bathina - en podcast med Roy Fares

Roy Fares, född i Libanon, är en svensk konditor, författare och tv-personlighet.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy