67. Psykos och schizofreni

Vad är skillnaden på psykos och på schizofreni? Vad är riskfaktorer och vad är varningsflaggorna? Hur ser behandlingen ut? Mårten Tyrberg, psykolog och nyligen disputerad forskare, ger Lars en update.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy