27: Diabetesdagen! Barn och medicinering

Med anledning av Världsdiabetesdagen intervjuas Therese Anderbro, psykolog och med dr, om vad som händer med föräldra-barn-relationen när ett barn måste lära sig att ta hand om sin egen medicinering.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy