12. Ätstörningar

Erica Vincent, socionom och psykoterapeut, samt Alexandra Boalt, leg psykolog, blir intervjuade av Lars, om när en ungdom äter för lite, eller utvecklar problematiska beteenden för att kompensera om det känns som en ätit för mycket.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy