55. Bipolaritet

Liv intervjuar Cecilia Arlinger Karlsson om barn som har perioder av nedstämdhet, och perioder när barnet är manisk - diagnosen bipolär.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy