33. Syskon

Vi resonerar kring, funderar på och utforskar - syskonrelationen. Hur kan föräldrar understödja en god relation hos sina barn, spelar det någon roll vilken ordning en har i syskonskaran och hur hjälper en barn hantera konflikter? 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy