64. Selektiv mutism

Barn som bara pratar i vissa situationer, men inte i andra - vad beror det på, och hur hjälper vi dessa barn? Lars intervjuar leg logoped Zhiwar Naeimiakbar.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy