181. Teckenspråk som stöd

Logoped Eva-Lotta Heide berättar om hur teckenspråk används som stöd vid språkutveckling, och ger konkreta tips för att få in teckenspråk i vardagen.

 

Eva-Lotta har skrivit boken ”Bättre samspel med socialt bildstöd” och har hemsidan http://www.evalottalogoped.se/


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.