22. Autismbehandling i förskola

Vi behöver prata mer om autism så i det här avsnittet fortsätter Liv att intervjua Lars, och nu har vi fokus på behandling i förskola. 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy