53. Preppa barn för samhällskriser

Lars intervjuar Anna Teljfors på MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, om hur vi kan förbereda barn på samhällskriser.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy