Barnpsykologerna

by Lars Klintwall & Liv Svirsky

Två legitimerade psykologer diskuterar ämnen relevanta för föräldrar och pedagoger: tex barns psykiska hälsa, appar, föräldrastilar, barnuppfostran, och barnkultur. Liv är leg psykoterapeut, och Lars är forskare, och tillsammans ser vi till att ge råd och info som är både användbara och grundade i vetenskapliga studier.​

  • Science
  • Kids & Family
  • Education
  • Science & Medicine
  • Health