79."Prematur förlossning och efterförlopp"

Barnmorskepodden träffar idag Christine, som berättar om prematur förlossning och hur vårdtidens ut i efterförloppet. Vad är orsak till att barn föds för tidigt och hur vårdas ett barn på bästa sätt.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy