57."Endometrios"

Idag har Barnmorskepodden äran att träffa Hanna som har doktorerat i ämnet endometrios, hon har skrivit en avhandling om ämnet. Där hon beskriver utifrån flera olika perspektiv, patientens upplevelse, vårdpersonalens upplevelse och vad det endometrios innebär.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy