77."Havandeskapsförgiftning"

Barnmorskepodden pratar idag om havandskapsförgiftning, hur kommer det sig att man drabbas? Hur många utvecklar en havandeskapsförgiftning både nationellt men oxå globalt. Hur ställer man diagnos och hur behandlar man?

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy