85. "Vulva smärta"

Idag träffar Barnmorskepodden Renita Sörensdotter som är universitetslektor i Uppsala, centrum för genusvetenskap. Samlagssmärta som begrepp inom heteronormativitet och att ha vaginalsmalag som norm är några av de saker vi kommer att samtala om.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy