72."Snipp & snopp"

Barnmorskepodden träffar Katta igen, idag pratar vi om snipp och snopp. Vad är vad och hur fungerar det.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy