52."En övertygelse större än mig själv"

Idag träffar Barnmorskepodden Elin, som berättar om sin kamp för att det skall finnas flera alternativ till att föda barn i Sverige. Att föda barn är unikt för varje familj och det skall varje familj få möjlighet att styra över på vilket sätt som de önskar välkomna sin nya familjemedlem.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy