#32 - Niñas no madres

Del 32. I vilket Johanna berättar om en armbindel i storlek XXL och Simon anordnar ett VM.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy