#31 - Jannes Wax

Del 31. I vilket Johanna uppehåller sig lite kring britters koldioxidavtryck och Simon tar en omväg via Venedigbiennalen.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy