#3 - Väst när det gäller

Del 3. I vilket Johanna avslöjar vilka fotbollspelare som ligger henne absolut varmast om hjärtat och Simon spoilar en av karaktärerna i nästa nummer av Bamse.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy