#17 - Humanism med förnuft

Del 17. I vilket Johanna funderar kring Jantelagen i den internationella fotbollen och Simon lyfter ståplatsläktaren som ”samplare”.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy