#10 - En wag som heter Wanda

Del 10. I vilket Simon ställer sig frågan ”kan man tävla i skönhet?” och Johanna berättar om när hon blev omotiverat, nationellt, stolt.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy