Banbrytande ledarskap

by Hillesgårdsakademin
Att vara banbrytande innebär att göra en avsevärd förändring i den riktning man har – i sitt liv, i sin karriär eller i den verksamhet man leder. Och för verkligt nyskapande krävs att man skiftar perspektiv. Att man byter ut de glasögon genom vilka man betraktar världen. Och det är ingen liten sak att göra. Monika Neukirchen samtalar med olika gäster kring betydelsen och vikten av det banbrytande ledarskapet.

Banbrytande ledarskap är ett ledarskapsprogram som genomförs av Hillesgårdsakademin https://hillesgardsakademin.se/

Facebook https://www.facebook.com/Hillesgardsakademin/
Instagram https://www.instagram.com/hillesgardsakademin/
  • Society & Culture