PATREON : PROGRAM 436 "Sveriges sämsta bollkallar"