PATREON #479 "Det är mer som en sorglig svingersfest"