PROGRAM 260 "Med grusplan på tele2"

Vi tar upp Trelleborgs matchen och lite sillysnack och massa annat godis.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy