#JP121: Bærekraftig business i urolige tider

Vi lever i interessante tider. Men det gjør vi kanskje alltid? Og vi lever kanskje alltid - på ulike måter og i ulik grad - i urolige tider? Mange lyttere spør oss hvordan vi skal tenke på utfordringene og løsningene knyttet til bærekraftig business i en tid preget av krig, ufred, kaos og klimakrise. Vi snakker om de store spørsmålene i vår tid, knyttet til krig og fred, geopolitiske utviklingstrekk og konflikter, energi- og forsyningssikkerhet og mye mer. Vi diskuterer taktskifte og væromslag i ordskiftet om bærekraftig business, og Sveinung snakker om "Brussel-effekten" og internasjonalisering av bærekraftstematikk. Lars Jacob går veien om dobbel vesentlighet og argumenterer for at det ikke er grunn for å tenke på de store problemene bedrifter står overfor nå som vesensforskjellig fra andre bærekraftsperspektiver, i alle fall fra et strategisk perspektiv. Sveinung snakker om risiko og muligheter i bærekraft og Lars Jacob trekker opp eksempler fra boikott-bevegelsen for og mot de to sidene i Israel/Palestina-konflikten. Sveinung minner om Georg Wernickes forskning på CEO-aktivisme og Lars Jacob går full "blanda drops" ved å bringe inn Alex Edmans sitt nye paper "Rational Sustainability" som et blikk på veien videre for bærekraftig business - i mer og mindre urolige tider.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.