#JP120: Bærekraft i offentlig sektor

Et stadig tilbakevendende spørsmål fra lytterne våre er ulike variasjoner over "ja men, hva betyr alt dette greiene her for offentlig sektor?" Det spørsmålet ligger langt fremme i pannebrasken vår om dagen, ettersom vi snart starter et nytt Executive-program for ledere i departementene, og mer generelt fordi det er et spennende spørsmål. For er grønn og rettferdig omstilling likeartet i offentlig sektor som i det private næringsliv, eller er det noe helt annet? Vi starter med en meditasjon over hva vi forstår offentlig sektor som å dreie seg om. Vi snakker statseide bedrifter, alkoholpolitiske virkemidler, offentlige institusjoner og etater, NOUer og lovgivende myndigheter og mye mer. Med et nikk til Bent Sofus Tranøy, spør vi oss om staten burde produsere potetgull og la de private drive helse- og velferdstilbud? Vi svinger innom Kalle Moenes perspektiver på de mange likhetene mellom offentlig og privat verdiskaping. Sveinung graver i mytene om forskjellene mellom det offentlige og det private, vi snakker skoler og barnehager, buss og sykehus, undrer oss over innovasjonsviljen og -evnen i offentlig sektor, og snakker om vår egen arbeidsplass sett fra innsiden. Sveinung peker ut kandidater til fremtidige dypdykk i de mange offentlige irrganger og bærekraft knyttet til disse, og vi går videre et par hakk klokere (tror vi).

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.