#JP111: Revisors rolle for bærekraft med Finn Kinserdal

Vi inviterer sjefen vår til en prat om revisors rolle for bærekraft. Finn Kinserdal er førsteamanuensis og instituttstyrer ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole. Før han vendte tilbake til akademia, hadde han flere tiårs erfaring fra revisjonsbransjen, hvor han ledet EY etter å ha vært i McKinsey og Arthur Andersen. Samtalen starter med at Lars Jacob utpeker Sveinung til å være den av hans venner (i den grad han har noen venner) som er mest sannsynlig til å bli saksøkt. Dette leder oss inn i historien om hvordan Arthur Andersen saksøkte Finn og partnerne hans for snaue 1,3 milliarder etter Enron-skandalen, og hvordan dette formet karrieren hans videre. Deretter beveger vi oss inn i et dypdykk i revisorrollen og hvordan den har utviklet seg over tid. Vi snakker om uavhengighet og profesjonsetikk og revisorens mer begrensede frihetsgrader i møte med bedriftens ledelse. Det leder oss til spørsmålet om hvordan revisorrollen har blitt utvidet til å vurdere bedrifters bærekraftsrapportering. Vi snakker om dobbel vesentlighet og EUs taksonomi, svinger pisken over SEC og amerikansk ESG, og er skjønt enige om at bærekraft har vind i seilene både på forsknings- og undervisningsfeltet. Finn forteller om den gangen han startet EYs klima- og bærekraftsenhet og utfordringene med å markedsføre tjenestene til markedet. Vi slår et slag for å ta doktorgrad på Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Lars Jacob mimrer tilbake til den gangen han og Finn tok doktorgradskurs sammen, og vi snakker om Finns nye artikkel om verdirelevansen til ESG-informasjon. Vi avslutter med å invitere unge flinke folk til å ta doktorgrad på NHH.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.