Dr. Tomas Ljungberg - AD/HD, och det som inte fick sägas

Tomas Ljungberg är legitimerad läkare, docent i farmakologi och hjärnforskare.


År 2000 spred sig en konflikt mellan docent Eva Kärfve och professor Christofer Gillberg gällande huruvida AD/HD var ett biologiskt orsakat tillstånd eller psykosocialt.  


Socialstyrelsen behövde reda ut vad som var vad, och kallade in docent Tomas Ljungberg för att han skulle, via vetenskaplig stringens, ta reda på vad som egentligen gällde.


Tomas Ljungberg åtog sig detta, men då han kom med sina resultat var Socialstyrelsen plötsligt inte längre lika intresserad..


Varmt välkommen att lyssna till denna makalösa berättelse, en berättelse som borde bedömas som en ren skandal med minst sagt allvarsmättade konsekvenser!


Efter Socialstyrelsens ”hantering” av Ljungberg, så publicerade han (2008) en omfattande forskningsöversikt över vetenskapliga artiklar gällande AD/HD vilka hade publicerats fram till 2008. 2021 kom uppföljningen till boken, som har titeln ”AD/HD i nytt ljus – 13 år senare, vart står vi idag. I sin forskningsöversikt är Ljungberg starkt kritisk till ett enbart biologiskt perspektiv på AD/HD problematiken och föreslår istället en mer sammansatt modell för förståelsen av orsaker bakom AD/HD, det vill säga stress- och sårbarhetsmodellen. Enligt Ljungberg är det som ämnas behandlas farmakologiskt en minskad dopaminaktivitet i hjärnan, och Ljungberg vill bland annat påvisa med sin vetenskapliga sammanställning att det inte är vetenskapligt hållbart att påstå att det finns en nedsatt aktivitet av dopamin hos patienter med AD/HD. Stress och sårbarhetsmodellen innebär ett mer systemiskt perspektiv på AD/HD där biologiska faktorer i samverkan med omgivningen avgör graden av symptom, och där behandling behöver utgå ifrån den enskilda patientens utgångspunkt.


Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd!


♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin