Psykolog Kristofer Wikstad - Funktionsnedsättning och Psykologiskt Trauma

Kristofer Wikstad är psykolog, psykoterapeut, handledare och vad man kallar en expert inom kris- och psykologiskt trauma.


I detta samtal mellan Kristofer och FIMHS ordförande Leena K Nygren gör de en djupdykning i traumabehandlingens möjligheter i allmänhet och traumabehandling för funktionsnedsatta i synnerhet.


Kristofer har flera förslag på frågan om varför man inte behandlar trauma idag både generellt och specifikt för barn och unga med funktionsnedsättning av olika slag.


 


Vi får även en bild av de resultat som Kristofer sett hos individen efter en lyckad traumabehandling och vad detta skulle kunna generera på samhällsnivå både socialt och ekonomiskt.


 


Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd!♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin