Psykoterapeut Lisa Koser – Om systemisk familjeterapi ur ett visionärt samhällsperspektiv

Lisa Koser är socionom, legitimerad psykoterapeut med systemiskt inriktning, handledare och lärare i psykoterapi. Lisa jobbar idag på Bromma familjebehandlarteam och på mottagningen för Unga vuxna.


Förutom detta så handleder hon, undervisar, driver en privat psykoterapimottagning och är ordförande för Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm (Ffst) 


I dagens avsnitt så utvecklar sig ett systemiskt samtal där kärna är sprunget ur ett systemiskt perspektiv och främst diskuteras familjeterapin som redan på 1950-talet visade på sin bäring, men som idag inte alls har den framträdande position som det borde, utan har fått ge vika för NPM framfart inom svensk Hälso- och sjukvård. Idag grundar sig utredning och behandling för barn och ungdomar främst ur ett biologiskt perspektiv, men det har funnits en tid då familjen och symtombärarens sammanhang också lyftes i behandlingen.


I dagsläget är det ofta en klassfråga vem som får tillgång till familjebehandling då de flesta psykoterapeuter med systemisk och familjeorientering finns på privata mottagningar. Detta är kalla fakta i kölvattnet av NPM.


Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa. Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig. Prenumerera gärna på vår podd!


♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin
♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin