Övervikt och fetma under graviditet

Gravida med högt BMI kan ha ökad risk för komplikationer och därför är det viktigt med råd, hjälp och stöd via barnmorska och mödravårdsläkare för att försöka minimera dessa risker.

Risker för mamman är t ex att utveckla graviditetsdiabetes, högt blodtryck och havandeskapsförgiftning samt komplikationer vid och efter födseln som akut kejsarsnitt, stor blödning, blodpropp och infektioner.

För barnen till gravida med fetma ökar bl a risken för födelsevikt > 4000 g, skulderdystoci (att barnet fastnar med sina axlar vid framfödandet) och lågt Apgar (skattningsskalan där BM bedömer hjärtfrekvens, andning, färg, muskeltonus och retbarhet hos barnet) vid 1 resp 5 och 10 minuts ålder.


Livsstilsförändringar vad gäller kosthållning, vardagsmotion, träning och kosttillskott har visat goda resultat. Gravida med fetma kan också ha en större oro och rädsla inför sin förlossning än andra gravida därför behöva extra stöd kring detta.


På Södersjukhuset i Stockholm startas nu Viktigmottagning, för gravida med BMI >35 som planerar att föda på Södersjukhuset. Målet är att med hjälp av individuell rådgivning och stöd minska komplikationsriskerna och förbättra utfallet för mor och barn. I vårt podcastavsnitt intervjuar vi dr Vangelis Patavoukas, spec.läkare i obstetrik och gynekologi, och en av initiativtagarna till mottagningen. Vi får höra om de besök och insatser mottagningen erbjuder, om individuell riskbedömning och skräddarsydd behandling!

Vill du som gravid skriva in dig på mottagningen (BMI 35 eller över, och önskan om att föda på Södersjukhuset) är du välkommen att kontakta viktigmottagning@gmail.com. Du kan också be din barnmorska skicka en remiss i samband med ditt inskrivningsbesök!

 


Vi finns på www.babyzblogg och @babyzpodcast -följ oss gärna!


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.