Depression under graviditet

Graviditet är en ökad risk för depression och var tionde kvinna drabbas, men hjälp finns så vänta inte! 

Hos kvinnor med depression ökar risken för bl.a. havandeskapsförgiftning och prematur födsel, de är oftare förlossningsrädda samt att de har starkare smärtupplevelser.

Barnläkare Katarina Wide och barnmorska Eva Andersson, som ingår i "Magdalenastudien" belyser problematiken, eftersom depression kan ha direkt eller sekundärt negativa effekter på mamma och barn.

Här får du tips om vilka signaler du ska lyssna till och information om vart du kan vända dig. Ett viktigt avsnitt du inte får missa!


@babyzpodcast

www.babyzblogg.se 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy