Samzoner ska ge föda och boplatser

Odling i balans jobbar nu med blommande kantzoner på sina gårdar. Verksamhetsledaren Helena Elmquist berättar om projektet i ATLs TV-studio på Borgeby Fältdagar.