Permanenta gräsmarker bäst för insekter

Hur är egentligen läget för insekterna i jordbrukslandskapet? Och vad kan lantbruket göra för att underlätta för polinatörer? Vi möter insektsforskaren och ser två exempel från lantbrukare.