Radhackning, majssådd och sådd av ogräs

I det här poddavsnittet får du höra sex reportage: radhackning, finsk stenplockare, insektsskador i betodlingen, fågelskador i grödor, odling av ogräs och majssådd på Borgebyfältet.