Gothia satsar på direktsådd

Gothia Redskap, som nyligen köptes av Lyckegård, utvecklar nu såmaskinen Cameleon för direktsådd.
I programmet dessutom: Berte Qvarn satsar på havre • Ungdomar växlar mellan skolan och de egna djuren • Skorstensfällan ska fånga barkborrar • Traktortest med Valtra G