Fältarbete för läkare utan gränser, del 2.

Helena Frielingsdorf Lundqvist är en av läkare utan gränsers mest erfarna fältarbetare och gör ST i psykiatri. I del två får vi höra henne berätta om sina fältarbeten i Kongo där hon var med och startade upp program för patienter med psykisk sjukdom. Hon delar även med sig av sina erfarenheter från Burma i framförallt flyktingläger för den förföljda folkgruppen Rohingya och när hon var team leader i Centralafrikanska republiken. Till sist pratar vi om vilka personlighet egenskaper man bör ha vid fältarbete, och vilka specialiteter som kanske är extra lämpliga om man vill jobba i fält.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy