Att du behöver veta om hypertoni! Del 1.

Allt du behöver kunna om hypertoni! I del 1/2 berättar endokrinolog Magnus Wijkman om sin nyligen genomförda volontärresa till Kenya med Skandinaviska Läkarbanken. Han berättar på ett enkelt sätt patofysiologin bakom hypertoni, reder ut när man behöver behandla den akut, och förklarar vad en hypertensiv kris är.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy