Hur mår Sveriges läkarstudenter? Theodor Lav, fd. ordförande i SLF student.

Theodor Lav och Ida Björnstjerna möts i ett samtal kring dagens studenter och framtidens sjukvård. Fram till november 2019 var Theodor ordförande i Sveriges läkarförbund student. Vil talar om sjunkande studieresultat, psykiskt ohälsa hos läkarstudenter, negativ särbehandling och låga underläkarlöner.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy