Läkarna som älskar flugsvamp och huggormar - att jobba på "Giftis".

AT-läkarna träffar Erik Lindeman som är överläkare inom narkos- och intensivvård och jobbar på Giftinformationscentralen. Vi är supernyfikna och får veta hur Erik valde läkaryrket, sin specialitet och hur han hamnade på Giftis. Hur ser en arbetsdag ut? Vad krävs för att få jobba där? Hur blir man expert på alla dessa droger och gifter?

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy