192 - Corona-skam-avsnittet

Med Anders Lindberg, Ingvar Persson, Anna Andersson och Ulrica Schenström