136 - Talmansterror

Åsiktskorridoren går igenom turerna kring riksdagens talmän.