108 - Jultalsavsnittet

Den här veckan pratar vi givetvis om pensioner, alla dessa jultal och Sven-Erk Buchts engelska uttal. Med Ulrica Schenström, Karin Pettersson och Anders Lindberg under ledning av Anna Andersson.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy