Brexitavsnittet

#Åsiktskorridoren tar itu med Storbritannien, EU och Almedalen.