185 - Tankesmedjanavsnittet

Av och med Ulrica Schenström, Jenny Wennberg, Anna Andersson och Anders Lindberg.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy