157 - KD-chocken

Varför gör det så bra för KD, och vad kan vi göra åt det?

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy