178 - KD:s rikstingavsnittet

KD har riksting och närmar sig i all väsentlighet SD i fler och fler frågor. Dessutom har stora brister hos SCB avslöjats av Aftonbladet, vad får det för konsekvenser?

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy