156 - Framgångsrika leninister

Åsiktskorridoren talar om S-kongress, liberal partiledarstrid och KD:s nya förhållningssätt till Vänsterpartiet.